زموږ په اړه

 

 په کلیوالي سیمو کې د اوبو رسولو، روغتیا ساتنې او اوبو لګولو ملي پروګرام

(Ru-WatSIP) پیژندګلوي

 

 

په کلیوالي سیمو کې د اوبو رسولو،روغتیا ساتنې او اوبو لګولو ملي پروګرام (Ru-WatSIP ) ، په افغانستان کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت(MRRD )  د شپږو یو له بل سره نږدو تړلو پرمختیايي پروګرامونو څخه دی. د افغانستان د کلیوالي سیمو د اوبو، روغتیا ساتنې او پاکوالي (WASH ) د تګلارې سره سم، ددغه پروګرام په دندو کې د تګلارې او ستراتیژۍ جوړول، پلان، همغږي او په کلیوالي سیمو کې د اوبو رسول، روغتیا ساتنې او د پاکوالي فعالیتونو ته وده ورکول شامل دي، چې د شخصي سکټورونو، انجوګانو او کلیوالي ټولنو، چې د ټولنې پرمختیايي شوراګانې (CDCs ) او د ولسوالیو پرمختیايي ټولنو (DDAs)  په نامه یادیږي لخوا په مخ بیول کیږي.

 

د پروګرام هدف

صحي او دوامداره اوبوته د لاسرسي او د حفظ الصحې فعالیتونو او ځان، کورنۍ او ټولنې په کچه د حفظ الصحې د غورو کړنو له لارې، په کلیوالي سیمو کې د اوبو رسولو، روغتیا ساتنې او اوبو لګولو ملي پروګرام (Ru-WatSIP) په پایله کې (۱)  د مړینو او د ناروغیو د خپراوي کچه را ټیټیږي( په ځانګړي ډول په هغه کوچنیانو کې، چې له پنځو کلنو څخه ټیټ عمر لري) او (۲) د خلکو په رفاهیت او او تولید کې ښه والي رامنځ ته کیږي.

 

موخې

ددغه پروګرام اساسي موخې په لاندې ډول دي: 

♦ په ۲۰۱۴ کال کې، په ورځني ډول، ۲۵ لېتره اوبو ته لاسرسی له ۲۷ سلنې څخه ۵۰ سلنې ته پورته کول او په ۲۰۱۶ او ۲۰۲۰ کلونو کې په ترتیب سره له ۷۰ سلنې څخه ۱۰۰ سلنې ته پورته کول؛ او د روغتیا د نړیوال سازمان له معیارونو سره سم، د څښلو د اوبو د کیفیت ښه کول؛

♦ په خلاصه فضا کې د غایطه موادو له ککړتیا څخه د کلیوالې ټولنې- کلیو ۱۰۰ سلنه پاکول او تر ۲۰۲۰ کال پورې د روغتیا ساتنې د خدمتونو ۱۰۰ سلنه پوښښ، او د ټولنې د ځواکمنولو له لارې په۲۰۱۴او ۲۰۱۶کلنو کې په ترتیب سره  ۵۰ او ۷۰ سلنه پوښښ:

♦ دودیزو روغتیایي مبرزونو ته وده ورکول چې خوندي شي، روغتیایي او په ډاډه توګه وکارول شي؛

♦ په خوندي توګه د اوبلنو ( مایع) او کلکو ( جامدو) فاضله موادو دفع کول

♦ د سلوک د دوامداره تغیر او د پاکوالي د صحي کړنو د کارولو لپاره په ښونځیو، کورنیو او ټولنو کې د مناسبو او او دوامداره  فعالیتونو سره د پاکوالي د روزنې چمتو کول.

♦ د Ru-WatSIP د موخو د ترسره کولو لپاره د ټولو وګړو ونډه ډیره اړینه ده؛ نو له دې امله Ru-WatSIP په خپلو پروګرامونو کې د میرمنو پر برخه اخیستنه باندې زیات ټینګار کوي.

 

په ۲۰۰۳ زیږدیز کال کې د Ru-WatSIP بنسټیزې لاس ته راوړنې ( فعالیتونه): 

د اوبو د زیرمو/ سرچینو جوړول

♦ تر ۲۶،۷۶۵ څخه زیاتو څاګانو باندې لاسي پمپونه نصب او  ۱۹۵ د اوبو د نلونو شبکې جوړې شوې دي ( چې ۴،۴۰۸،۳۷۱ تنه وګړي ورڅخه ګټه پورته کوي).

♦ د اوبو رسولو د طرحو ، د ساده برمو څاګانو څخه  بیا تر پیچلو د نلونو د شبکو د پروژو پورې  سروې او طرحه.

 

د روغتیا ساتنې آسانتیاوې او د پاکوالي په اړه زده کړې: 

♦ شاو خوا ۲۸،۷۵۸ کنارابونه جوړ شوي دي، چې ۵۷۸،۸۱۲ تنه وګړي او کوچنیان ترې ګټه پورته کوي.

♦ د روغتیا ساتنې په اړه زده کړه ورکولو پروګرام له ۳.۶ مېلیونو څخه زیات وګړي تر پوښښ لاندې راوستلي دي.

 

د اوبو د زیرمو جوړول:

♦ ۱۹،۸۸۹ نیمه ژورې څاګانې او ۲۳ ژورې ( عمیقې) څاګانې

♦ ۱،۷۳۶ د اوبو ذخیرې

♦ ۱۹۵ د اوبو رسولو شبکې او ۱۹،۸۸۹ لاسي پمپونه

 

د اوبو او روغتیا ساتنې په اړه ځانګړې زده کړې: 

♦ په ۲۰‍۱۳ کال کې، د (WASH ) د سکټور د مختلفو بنسټونو څخه ټول ټال ۳۴۴ تنو ( چې ۲۷ یې میرمنې او ۳۱۷ تنه یې نارینه وو) زده کړې ورکړل شوې دي:

♦د ArcGIS پیژندنه

♦ ټولنیز سازمان / بنسټ

♦ د جیو فزیکي لارو (طریقو) په مرسته تر ځمکه د لاندې د اوبو پلټنه

♦ د اوبو څرنګوالی (کیفیت)/ باکتریالوژیکي، کېمیاوي او فزیکي پارامترونه

♦ هایدروجیولوژي

♦ د (WASH) په پروګرامونو کې ګډو موضوع ګانو ته ځای ورکول

♦ په کورونو کې د اوبو پاکول او ذخیره کول (HWTS) او د اوبو د صحي کولو پلان (WSP)

♦ د معلوماتو د تنظیم سیستم (MIS)، د جغرافیايي معلوماتو سیستم (GIS) د اوبود ځایونو د نقشه اخیستلو زده کړې.

 

روانې پروژې:

په لاندې جدول کې تر کار لاندې پروژې او د هغه مرستندویان ښودل شوي دي

 

موجوده بودجه (په امریکايی ډالر)

ژمنه شوی بودجه په (امریکایی دالر)

مرستندویان

د پروژې نوم

ګڼه

۹ میلیونه

۱۲ میلیونه

UNICEF(یونی سف)

WASH

۱

 

۱۳ میلیونه

د افغانستان حکومت

د نیمروز پروژه

 ۲

۲۰ میلیونه

۲۰ میلیونه

آسپانیا

د قلعه نو پروژه

۳

۱۸۰،۰۰۰

۴۰۸،۲۴۹

UNDP

APRP/UNDP

۴

 

۵،۶ میلیونه

ناروی

د هایدرو لوژي د څېړنې او ظرفیت پلان

 ۵

 

په ۲۰۱۴ کال کې، موږ باید چیرته وو؟ 

په کلیوالي سیمو کې د اوبو رسولو، روغتیا ساتنې او اوبو لګولو ملي پروګرام (Ru-WatSIP) موخه د هیواد ۵۰ سلنو وګړو ته د پاکو اوبو رسول دي. ددغه موخې  لپاره د ۳۲۰۰۰ د اوبو د نویو زیرمو جوړول، د ۱۶۰۰۰ د اوبو د زیرمو رغول او په ۳۶۰۰ ښوونځیو کې د اوبو د نویو زیرمو جوړول او په ۱۱۰۰ ښوونځیو کې پر څاګانو باندې د پمپو ایښودل شامل دي، چې په پایله کې به یې ۸۰ سلنه ښوونځي د څښلو صحي اوبو ته لاس رسي ولري. همدارنګه د ۵۰ سلنو وګړو د صحي روغتیا ساتنې لپاره ۱۹،۴۲۵ کلي باید په خلاصه فضا کې د حاجت رفع کولو  نه پاک (ODF) او د ۵۲۰،۰۰۰ نویو کنارابونو په جوړولو او د ۷۰۰،۰۰۰ دودیزو کنارابونو په رغولو  سره په بشپړ ډول د روغتیاساتنې له اصولو سره سم برابر او په صحي کنارابونو باندې واړول شي؛ همداراز په ښوونځیو کې به ۳۵۰۰ کنارابونهورغول او ۲۳،۰۰۰ نوي کنارابونه جوړ شي، چې دا به د ۸۰ سلنه ښوونځیو لپاره خوندي روغتیا ساتنه په واک کې ورکړي.